سرداب ها

دربرخی از نقاط کشورمان وجود آب خنک در تابستان اهمیت بسیارداشته، بطوریکه سرداب های زیادی از سده های مختلف در بسیاری از نقاط ایران به جا مانده است و در  شهرستان ابرکوه به لحاظ وجود آب و هوای خشک و کویری ساخت سرداب سابقه طولانی دارد، بطوریکه بیش ازدهها سرداب در جای جای ابرکوه به چشم می خورد.

سرداب فتح آباد

سرداب فتح آباد مربوط به دوره قاجار است و در ابرکوه، صحرای فتح آباد، سرداب فتح آباد واقع شده و این اثر در تاریخ 22 آبان 1386 با شمارهٔ ثبت 19893 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سرداب جهانستان

سرداب جهانستان مربوط به دوره قاجار است و در ابرکوه، خیابان نسفی، محله جهانستان واقع شده و این اثر در تاریخ 18 اسفند 1387 با شمارهٔ ثبت 25355 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سرداب فیروز آباد

يكي از اين سرداب ها با مساحت 80 مترمربع در روستاي فيروز آباد استقرار دارد كه عليرغم قدمت زياد همچنان پا برجا مانده است.

مصالح بكار رفته در اين بنا شامل خشت خام، گل و كاه مي باشد. قدمت بنا به اواخر دوره قاجاريه برميگردد كه تحت شماره 15069مورخ 84/12/13 درفهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.