قلعه بداف

در سمت جنوب غربی آبادي بداف، قلعه قديمي بيضي شکلي وجود دارد که در میان خندق قرار دارد. بناي قلعه از خشت بوده و سر درب ورودي آن داراي تزيينات جالبي است.

داخل قلعه، خانه هاي محقر خشتي موجود است که در گذشته محل سکونت افراد آبادي بوده است. علاوه بر بناي مزبور، قلعه ديگري به نام «قلعه گبري» با ابعاد 40*18 متر با سبک بناهاي عهد ساساني در اين آبادي وجود دارد.

قلعه مربوط به دوره ساسانی است تا چندین سال قبل نیز مورد استفاده قرار می گرفته است و الحاقاتی از دوره های مختلف در آن قابل مشاهده است.